MEDEVI BRUNN - Nordens äldsta hälsobrunn

Om oss

Medevi Brunn grundades den 25 juli 1678 efter det att läkaren Urban Hjärne analyserat vattnet från en källa vid Medevi. Kurortsverksamhet var på modet på 1600-talet och Medevi Brunn blev Sveriges första hälsobrunn. I snabb takt  tog brunnsområdet form med hus, kyrka, apotek, hotell och lasarett för de fattiga. Idag finns ca 70 byggnader på brunnen. Tidigt blev Medevi Brunn ett tillhåll för adeln och ledande politiker, främst hattpartiet, som styrde landet från Medevi under somrarna. En kur bestod av att dricka brunn, bada, hålla diet och måttlig motion. På 1870-talet kom Brunnsorkestern till och  ungefär samtidigt Grötlunken. Idag består Brunnsorkestern av professionella musiker från hela Sverige. Brunnsorkestern ger dagliga konserter och leder Grötlunken.

 

Intresseföreningen Medevi Brunn bildades 1983.
Föreningen skall verka för att sprida kunskap om Medevi  Brunns historia och värna om dess kulturminnen.

• Brunnsdrickandet
• Brunnsorkesterns verksamhet med Grötlunk,  revelj och konserter
• Brunnskyrkans verksamhet

Föreningen erbjuder guidade turer/föreläsningar inom Brunnsområdet.

Under sommarsäsongen visas  Apoteket där det finns utställning och butik.
Föreningen ombesörjer vattenutskänkning i Högbrunnen och visar Lazarettsmuseét.
 
Bli medlem
Vill du stödja föreningens verksamhet kan du bli medlem genom att sätta in
medlemsavgiften 150 kr/person och år, på BG 835-2205 och ange dina kontaktuppgifter.

Mail: medlem@medevi.info

 

Medlemsmatrikel

Nya och gamla medlemmar kan gärna lämna sina kontaktuppgifter så som adress, telefon och mailadress via medlem@medevi.info

 

 


 

Styrelse


Ordförande

Katharina "ina" Antonsson tel: 070-667 47 99 epost: ina@dansby.net


Vice ordförande
Göran Hellqvist tel: 070-520 88 30 epost: goran@hellqvist.nu


Sekreterare

Bodil Moström tel: 070-604 47 32 epost: bodil.mostrom@hotmail.com


Vice sekreterare
Monica Sandquist, tel: 070-680 06 50 epost: gran.lindqvist@telia.com


Kassör

Catarina Arvidsson, tel: 070-924 15 78, epost: catarina@kalvsjo.se


Övriga ledamöter

Lina Lundström, tel:076-183 86 08 epost: lina.lunstrom@live.se

Siw Fransson, tel: 070-569 95 82, epost: siw_fransson56@hotmail.com
Göran Björklund, tel: 070-528 17 51 epost: goran.bjorklund@newsroom.se

Barbro Frisk, tel: 070-811 17 78 epost: stiba@hotmail.se

Janne Gustavsson tel: 070-590 51 58 epost: gustavsson.trumpet@gmail.com


Valberedningssammankallande:

Anders Hellqvist epost: anders@hellqvist.nu

 

 

 

 

  

 

Våra stadgar – läs här

 

Dokument:

2017 - läs här

2016 - läs här

2015 - läs här

2014 - läs här

2013 - läs här

 

 


 

Nyréns Musikfond

Nyréns Musikfond är en verksamhet inom Intresseföreningen Medevi Brunn. Den stödjer musikverksamheten och  är en samarbetspartner till Medevi Brunnsorkester.


Fonden verkar för att bevara Brunnsorkestern i sin nuvarande sättning
• Sprida kunskap och kännedom om brunnsmusiken genom inspelningar
• Befrämja forskning och dokumentation om brunnsmusikens historia på Medevi Brunn

 

Ordförande

Gunilla Melander
 
Sekreterare
Lina Lundström, E-post: lina.lundstrom@live.se
 
Kassör
Sven-Åke Svensson

 

Övriga ledamöter

Catarina Arvidsson, E-post:catarina@kalvsjo.se
 
Suppleanter

Lina Lundström, E-post: lina.lundstrom@live.se
Barbro Frisk, E-post: stiba@hotmail.se
John Green, E-post: johngreen@live.se

 

 

 


 


Intresseföreningen Medevi Brunn

Medevi Brunn

591 97 Motala

0141-914 53