MEDEVI BRUNN - Nordens äldsta hälsobrunn

 

Medevi Brunnsorkester konserterar varje sommar
sedan 1870-talet - mer info

tisdag-söndag
kl. 15.00-16.00, eftermiddagskonsert vid Schweizeriet (ej 6 juli)
kl. 19.30-20.15, kvällskonsert vid Schweizeriet
torsdagar med melodikryss


Dagligen
kl. 20.45-21.00, marschkonsert från Societetsverandan
kl. 21.00-21.20, Grötlunken, ställ upp bakom orkestern och gå en stärkande och lugn promenad

söndagar kl. 08.00-8.40, Revelj start vid Granskogsbyggningen

onsdagar kl. 21.30-22.30, Dans i Högbrunnen

fredagar kl. 21.45-22.30 - Skymningskonsert vid Schweizeriet (om vädret tillåter)

Guidningar utgår från flaggstången

Dagligen kl. 16.00, tar drygt en timme
Pris: 60 kr för vuxen, 30 kr för 7-13 år

 

Apoteksbyggningen med inredning från 1700-talet, utställningar och souvenirbutik

Dagligen 14.00 - 21.30

 

 


Lazarettsmuseéet - se en mängd accessoarer från lasarettets 300-åriga historia

Visas vid guidning

Medevi Brunnskyrka

måndag-fredag kl. 08.00, morgonbön

tisdag-fredag kl. 14.30 - 14.45, orgelmusik
söndagar kl. 11.00, gudstjänst

 

 

 

Musik och Lyrik i Brunnskyrkan - måndagar kl. 20.00 program se under Evenemang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Högbrunnen – vattenutskänkning, kom och smaka på vattnet! – mer info

Dagligen kl. 11.00–19.30

 

 

 

Jularboklubben vid Schwezeriet
måndagar kl. 15.00-16.00

 

 

 

Vandringsled
En naturstig med 17 informationstavlor om Medevi Brunn. Starten är vid Högbrunnen och vandringen är ca 2,8 km lång.

 

 

 

 

Kägelbanan
Kägelbanan från 1860 är renoverad 1997. Det går att hyra banan med käglar och klot.
Bokning sker i café Schweizeriet.

 

Kasta ring
På ett träd utanför Societeten finns en krok och en ring i snöre. Pröva att kasta ringen på kroken.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Intresseföreningen Medevi Brunn

Medevi Brunn

591 97 Motala

0141-914 53

intresseforeningen@medevibrunn.se